សូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលារៀនសហគមន៍២១

មតិស្វាគមន៍

សូមជម្រាបសួរសិស្សានុសិស្ស មាតាបិតាឬអ្នកអាណាព្យាបាល និងសាធារណជនទាំងអស់!

            ជាបឋមខ្ញុំបាទ សូមថ្លែងអំណរគុណលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍លើសាលារៀនសហគមន៍២១ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអស់លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញាទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាប

images

កម្មវិធីសិក្សា

កម្មវិធីថែទាំ និងអប់រំកុមារតូច

ថ្នាក់ថែទាំ និងអប់រំកុមារតូច ទទួលសិស្សចាប់ពីអាយុ ១៨ខែ ដ...

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សិស្សបឋម

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សិស្សបឋម គឺជាកម្មវីធីដែលផ្តល់ជំនាញប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដល់សិស្ស ទៅលើផ្នែកសំខាន់ទាំង៤ (ការស្តាប់ ការនិយាយ ការអាន និងការសរសេរ)   ដោយមានបរ...

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោង

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោង គឺជាកម្មវិធីដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវជំនាញភាសាអង់គ្លេស ជាពិសេសសិស្សដែលមានបំណងចង់សិក្សាក្នុងបរិយាកាសដែលនិយាយភាសា...

កម្មវិធីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

កម្មវិធីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែលឈានមុខគេនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ យើងជាអ្នកឯកទេសក្នុងការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសម្រាប់កុមារ...

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចុះឈ្មោះបុត្រធីតាចូលរៀនបាន?

សូមអានការពិពណ៌នាបន្ថែមនៅក្នុងនីតិវិធីចូលរៀន

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍