សូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលារៀនសហគមន៍២១

មតិស្វាគមន៍

សូមជម្រាបសួរសិស្សានុសិស្ស មាតាបិតាឬអ្នកអាណាព្យាបាល និងសាធារណជនទាំងអស់!

            ជាបឋមខ្ញុំបាទ សូមថ្លែងអំណរគុណលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍លើសាលារៀនសហគមន៍២១ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអស់លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញាទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាប

images

កម្មវិធីសិក្សា

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចុះឈ្មោះបុត្រធីតាចូលរៀនបាន?

សូមអានការពិពណ៌នាបន្ថែមនៅក្នុងនីតិវិធីចូលរៀន

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍