blog images

កម្មវិធីមត្តេយ្យភាសាខ្មែរ

ដើម្បីធានាបានការអប់រំប្រកបដោយបរិយាបន្ន សមធម៌ គុណភាព និងលើកម្ពស់ការសិក្សាពេញមួយជីវិត សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ជាពិសេសក្នុងកំណត់ចំណុចដៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ ធានាថា កុមារទាំងអស់ទទួលបានការ អប់រំកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា ការថែទាំ ការអភិវឌ្ឍកុមារតូចប្រកបដោយគុណភាព ដើម្បីពួកគេបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចូលរៀន នៅកម្រិតបឋមសិក្សា កម្មវិធីសិក្សាមត្តេយ្យសិក្សា មានគោលបំណងរួម